Cách cài đặt thiết bị đào tạo quần vợt _GqL6mhAw

Cách cài đặt thiết bị đào tạo quần vợt _GqL6mhAw

Cách cài đặt thiết bị đào tạo quần vợt : 1.

Đầu tiên in các quy tắc tròn trên vợt tennis 3.

Chọn bóng vào lưới, sau đó đánh bóng vào bóng bàn hoặc bóng rổ.

2.

Đừng rê bóng bằng tay trong khi rê bóng lúc ban đầu, uốn cong đầu gối hoặc xoay cổ tay để rẽ để nhìn lên cùng một lúc.<

Powered by kubet 77 @2013-2022 RSS地图 HTML地图